Det är vi som ställer till oreda i gravrabatten

Vem gör vad?

Vi på kyrkogårdsförvaltningen får ofta frågan om vi har vandaler på kyrkogårdarna då gravrättsinnehavare ofta möts av en rejäl oreda i gravrabatten. Besökare blir också ofta av med ljus och snittblommor i askgravlunden och minneslunden. Svaret på frågan är ja, vi har vandaler men en annan sorts vandaler.

Rådjur

Rådjur som ställer till det på kyrkogårdarna är ett känt probblem för många kyrkogårdsförvaltningar i Sverige. Speciellt på våren då det är ont om mat i naturen så besöker dom ofta våra kyrkogårdar och äter upp penséer och tulpaner men även snittblommor i både minneslund och askgravlund. Dom kan ställa till en riktig oreda i gravrabatten. Vi på kyrkogårdsförvaltningen kan tipsa om blodmjöl som man strör runt blommorna. Det brukar hålla rådjuren borta ett litet tag men blodmjölet håller bara en begränsad tid och måste fyllas på allt eftersom. 

Rådjuren besöker även kyrkogårdarna under sommaren och äter även upp sommarblommorna i perioder.

Fåglar

Kråkor och skator men även andra fåglar tycker om stearinet i gravljusen, därför så flyger dom iväg med ljusen en bit och hackar ur stearinet i gravljusen. Blir dom törstiga så plockar dom även ur blommorna i gravvasen och dricker av vattnet. Kråkor och även andra fåglar brukar också plocka bort ljungen på hösten i gravrabatterna för att se om det finns något att äta. 

Övriga Djur

Vi har även besök av andra djur på våra kyrkogårdar som ställer till oreda, till exempel grävlingar och harar.

Tips om vad rådjuren undviker i rabatten
Detta undviker rådjuren