Bergöns kapell

År 2011 gjordes dendokronologiska undersökningar av kapellet och i februari månad 2012 fastställdes byggåret till 1636.

Ålderdomligt och genuint intryck

Bergöns kapell utgörs av en byggnad av timrad furu med liggande stockar och är utvändigt brädklädd. Invändigt gör Bergöns kapell med sina vitlimmade timmerväggar ett mycket ålderdomligt och genuint intryck. Vid östra gaveln står det lilla altaret, omgiven av en altarring. I norr har predikstolen sin plats. Den är av mycket ålderdomlig typ och kan mycket väl härröra från 1500-talet. Till formen är den en femhörning. Dess fält är rutade och i ett av dessa kan man skönja bomärken. Den kommer ursprungligen från Högs kyrka.

Foto: Elsie Bäcklund Sandberg