Foto: IKON

Träffpunkter

Träffpunkterna är ett samarbete med Distriktsvården, Hemtjänsten, Sensus studieförbund, Kustkyrkan, EFS och Hortlax församling. Du som är hemma och önskar gemenskap, välkommen!

Mat

Vi äter lunch tillsammans för en billig penning som frivilliga anordnar.

Program

Vi har ett omväxlande program med sång, musik, andakter och föreläsningar med olika aktuella ämnen. Du kan själv vara med och ge förslag på programmet, kontakta Ingela Öberg.

Blåsmark ht 2022

Hemmingsmark ht 2022

Jävre ht 2022

Hortlax ht 2022

När och var?

Träffpunkterna träffas i de olika byarna var 14:e dag ojämn eller jämn vecka, cirka fem gånger per termin. 

Ojämn vecka

Onsdagar kl. 11.30-14.00 Träffpunkten i Kustkyrkan, Jävre
Torsdagar kl. 12.00-14.00 Träffpunkten i Hemmingsmarks bönhus

Jämn vecka

Tisdagar kl. 12.00-14.00 Träffpunkten i  Malmgården, Hortlax
Onsdagar kl. 12.00-14.00 Träffpunkten i EFS Blåsmark

Kontakt:

Ingela Öberg, 0911-787 94