Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skogskapellet

Vårt fina kapell för begravningsgudstjänster har fina och varma toner i inredningen.

Det gamla bårhuset ansågs ha tjänat ut som kistförvaringsplats i slutet på 1980-talet, kisthanteringen i källaren var inte alltid så praktiskt. För att få en mera ändamålsenlig lokal för kisthanteringen och ett alternativ till kyrkliga begravningsgudstjänster så valde man att bygga Skogskapellet. Kapellet uppfördes av Hellströms bygg från Jävre, år 1990. Idag används Skogskapellet främst för begravningsgudstjänster och borgerliga begravningar. Skogskapellet rymmer ca 65 sittande personer.