Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och vara patient på sjukhus kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna. Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om att möta den enskilda människan i den situation som hon just då befinner sig i.