Foto: Magnus Aronsson/IKON

Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och vara patient på sjukhus kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna. Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om att möta den enskilda människan i den situation som hon just då befinner sig i.