Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samarbete

Hortlax församling samarbetar med andra föreningar. Här nedan kan du läsa vilka.

EFS

Sedan 2006-02-19 finns ett samarbetsavtal mellan Hortlax församling och EFS-föreningarna inom kretsen. Samarbetet ger genom samplanering av verksamheter av olika slag med både anställda och ideella krafter från Hortlax församling och EFS-föreningarna. Större ungdomsarrangemang inom hela Pite-bygden samplaneras och samordnas genom Piteå Kristna Ungdomsråd.

Kontakt: EFS-präst Tomas Larsson, tomas.larsson@efs.nu

Piteå Kristna Råd

Hortlax församling är medlem i Piteå Kristna Råd, som är ett ekumeniskt organ för samplanering av ekumeniska gudstjänster och evanemang, t ex böneveckan i januari, Pingstkonferensen och PDOL.

Kontakt: Ordförande Linnéa Vikström, linnea.visktrom@svenskakyrkan.se

Sensus

I samband med kulturarrangemang och olika träffpunkter är Sensus studieförbund samarbetspartner.

Sjukhuskyrkan

I arbetet på sjukhuskyrkan medvekar församlingens diakoner med bland annat jourer under helger men även uppföljande verksamhet efter en församlingsbos sjukhusvistelse.

Kontakt: Diakon Ingela Öberg, 0911-787 94

Piteå Summer Games

Under en intesiv sommarhelg samarbetar församlingen under Piteå summergames på Noliaområdet som kallas Mixes Zone. Tillsammans med flera aktörer erbjuder vi sångsamlingar, samtal, time-out, lek och pyssel för barn i första hand som hänger med sina större syskon som spelar fotboll.

Kontakt: Carina Berglund, 0911-787 89