Foto: Carina Berglund

Samarbete

Hortlax församling samarbetar med andra föreningar. Här nedan kan du läsa vilka.

EFS

Sedan 2006-02-19 finns ett samarbetsavtal mellan Hortlax församling och EFS-föreningarna inom kretsen. Samarbetet ger genom samplanering av verksamheter av olika slag med både anställda och ideella krafter från Hortlax församling och EFS-föreningarna. Större ungdomsarrangemang inom hela Pite-bygden samplaneras och samordnas genom Piteå Kristna Ungdomsråd.

Kontakt: EFS-präst Tomas Larsson, tomas.larsson@efs.nu

Piteå Kristna Råd

Hortlax församling är medlem i Piteå Kristna Råd, som är ett ekumeniskt organ för samplanering av ekumeniska gudstjänster och evanemang, t ex böneveckan i januari, Pingstkonferensen och PDOL.

Kontakt: Ordförande Linnéa Vikström, linnea.vikstrom@svenskakyrkan.se

Sensus

I samband med kulturarrangemang och olika träffpunkter är Sensus studieförbund samarbetspartner.

Sjukhuskyrkan

I arbetet på sjukhuskyrkan medvekar församlingens diakoner med bland annat jourer under helger men även uppföljande verksamhet efter en församlingsbos sjukhusvistelse.

Kontakt: Diakon Ingela Öberg, 0911-787 94

Piteå Summer Games

Under en intesiv sommarhelg samarbetar församlingen under Piteå summergames på Noliaområdet som kallas Mixes Zone. Tillsammans med flera aktörer erbjuder vi sångsamlingar, samtal, time-out, lek och pyssel för barn i första hand som hänger med sina större syskon som spelar fotboll.

Kontakt: Församlingsassistent Carina Berglund, 0911-787 89