Rwantege

Rwantege är församlingens vänförsamling i Tanzania.

År 2013 besökte Phinias och Albogast från Tanzania oss i Hortlax församling. Under en dryg månad hann de besöka många av församlingsborna och studera mycket av vår verksamhet. Det var en del i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan.

Under denna månad fungerade Carina Berglund som deras handledare och tre år senare hade hon och hennes man, Leif möjlighet att besöka Phinias och Albogast i deras respektive församlingar i Bukoba stift, i hörnet av nordvästra Tanzania. Det blev en oförglömlig resa med många trevliga bekantskaper och möjligheten att studera tanzanianskt församlingsliv.

Det som mest av allt förvånade oss var deras innerliga glädje och tacksamhet över besök och gåvor. Människor behöver inte svälta i de församlingar vi besökte men människor är med svenska mått mätt ändå relativt fattiga och församlingen har därför inte alltid möjlighet att bedriva den verksamhet som man skulle önska.

Under resan spenderades mest tid i Phinias församling, Rwantege, söder om Bukoba några mil väster om den stora Victoriasjön. Det blev därför naturligt att vi knöt goda kontakter med den församlingen och församlingens kyrkoråd uttryckte ganska snart en önskan om ett framtida samarbete. Denna fråga togs upp med Hortlax kyrkoråd som beslutade att föreslå ett samarbete som vänförsamlingar, något som kyrkorådet i Rwantege bejakade.

Samarbetet berör olika aspekter av församlingslivet. Vi kommer att kontinuerligt men också vid vissa tillfällen be för varandras församlingar och verksamheter. Vi kommer att upprätta kontakter mellan barn- och ungdomsgrupper i Hortlax och Rwantege för att lära oss likheter och olikheter om varandra. Vi kommer också hålla varandra informerade om vad som händer och planeras i församlingarna. Bland annat kommer samarbetet kommuniceras via Hortlax hemsida. I Hortlax kommer vi i olika grupper och vid vissa tillfällen under året samla in kollekter som skickas ned till Rwantege. Vi kommer att bli informerade var pengarna sedan placeras.

Vår förhoppning är att våra församlingar på olika sätt kan vara till välsignelse för varandra, att vi kan lära oss av varandra och att vi kan dela med oss av det vi fått från Gud.