Foto: Carina Berglund

Rwantege

Rwantege är församlingens vänförsamling i Tanzania.

2017 skrevs ett vänförsamlingsavtal som gäller Hortlax församling och Rwantege församling i Tanzania.

Detta gjordes efter att Phinias som hör till Rwantege församling var här i Hortlax under utbytesprogrammet ”Ung i den världsvida kyrkan” Det ledde till en god relation mellan Carina Berglunds (församlingsassistent i Hortlax församling) familj som gjorde ett återbesök i privat regi till Tanzania i juni 2016. Det blev ett kärt återseende och det knöts ännu starkare kontakter med församlingsledare i kyrkan där som efter hemkomsten ledde till att ett besluts tog i kyrkorådet att ett vänförsamlingsavtal skulle upprättas och som vår kyrkoherde Anna Andersson skrev på. 

2019 så kom Phinias tillbaka i början av december månad och då togs nya kontakter, den här gången med församlingens Roverscouter. Där och då togs ett beslut att scouterna ville besöka vänförsamlingen i Rwantege. De började jobba ihop och söka pengar för en kommande resa. I mycket god anda och samarbete med Phinias som fanns på plats i Rwantege kunde en resa, som framflyttats två gånger på grund av pandemin, genomföras juni månad 2022. 

Pastor Denice och Pastor Edwin får ta emot en gåva till församlingen vid Roverscouternas besök i gudstjänsten. Foto: Carina Berglund

Det ungdomarna som var med på resan är oerhört fyllda av det dom fick möta på plats i Rwantege av kärlek, gästfrihet, givmildhet och nåd. Detta har varit en oförglömlig resa som många av dom kommer att bära med sig resten av sina liv. De har vuxit som människor och blivit ödmjuka inför andra människors livsberättelser och kulturella skillnader.   
- Det som mest av allt förvånade oss var deras innerliga glädje och tacksamhet Människor behöver inte svälta i de församlingen vi besökte men människor är med svenska mått mätt ändå relativt fattiga och församlingen har därför inte alltid möjlighet att bedriva den verksamhet som man skulle önska, säger Carina Berglund.

HÄR kan du läsa mer om Roverscouternas resa till Tanzania under sommaren 2022.

Samarbetet församlingarna emellan berör olika aspekter av församlingslivet. Vi kommer att kontinuerligt men också vid vissa tillfällen be för varandras församlingar och verksamheter. Vi kommer att upprätta kontakter mellan barn- och ungdomsgrupper i Hortlax och Rwantege för att lära oss likheter och olikheter om varandra. Vi kommer också hålla varandra informerade om vad som händer och planeras i församlingarna. I Hortlax kommer vi i olika grupper och vid vissa tillfällen under året samla in kollekter som skickas ned till Rwantege. Vi kommer att bli informerade var pengarna sedan placeras.

Vår förhoppning är att våra församlingar på olika sätt kan vara till välsignelse för varandra, att vi kan lära oss av varandra och att vi kan dela med oss av det vi fått från Gud.

Glada kvinnor i byn dansar och sjunger i ett glatt mottagande när Roverscouterna intar byn. Foto: Carina Berglund
Hälsocentralen som kyrkan i Rwantege driver. Med bidrag från Hortlax har man kunnat bygga detta laboratorium där man har en blodbank samt göra olika tester. Foto: Carina Berglund
En middagstallrik med casawa, jams, böner och kokbananer. Foto: Carina Berglund