Café 14

Du som är dagledig, välkommen på café i Tallhedskyrkan! Måndagar 14.00-16.00, alla är välkomna!

Köp hembakt fika, njut, umgås och trivs i god gemenskap.

kontakt:

Marie Wennberg och Faith Ikidi.

Terminen startar måndag 20/1, och avslutas 25/5.