Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik, körer och konserter

Med sång och musik kan du ta till dig ett glatt budskap med hela kroppen i rytm och känsla. Ta del av en konsert eller prova på någon av församlingens körer!

Hortlax församling är Stim-licenserade.