Foto: IKON

Musik

Musik är en viktig del i vår församling. Musiken berikar våra gudstjänster. Vi som församling känner gemenskap genom att sjunga och spela tillsammans till Guds ära.