Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Malmgården

Här besöker du församlingsexpeditionen. Öppet tisdag, onsdag kl. 9.00-15.00 torsdag kl. 13.00-15.00

Då det gamla församlingshemmet blev för litet togs det ett beslut om att uppföra ett större och ett mera ändamålsenligt församlingshem. Eftersom det skulle ligga på kyrkmalmen så kom man på det passande namnet Malmgården. NAB fick arkitektuppdraget och det uppfördes senare av byggföretaget Bygg Paul.
 
Malmgården stod klar att användas 1978. Den används idag som församlingsexpedition, kontor, minnesstunder, och för olika gruppverksamheter. Det är även populärt att ha ”dopkaffe” i Malmgården.
 
Här finns det plats för cirka 104 personer sittande vid bord (lilla salen 34 platser, stora salen 70 platser)
Vid större arrangemang än vad som ryms i våra lokaler hänvisar vi till Storstrand kursgård 0911-60147 info@storstrand.nu