Foto: Emma Dahlbäck

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige 2022-2025

Det är vi som är de förtroendevalda i kyrkorådet under mandatperioden 2022-2025.