Act Svenska kyrkan

Hortlax församling är en del av den världsvida kyrkan. Vi ha ett uppdrag som församling att stödja och hjälpa i internationella frågor, men även stöd till de som bor inom Sveriges gränser och i vår församling.

Internationellt arbete

I församlingen finns en internationell grupp som arbetar med olika uppdrag för att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera och tar ansvar för olika insamlingsarbeten. Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Act Svenska kyrkan ska känna sig välkomna.

Uppgiften i församlingen

Den internationella gruppens uppgifter i församlingen är att
• upprätthålla och öka det internationella engagemanget
• informera om det internationella arbetet
• bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet

Svenska kyrkan i utlandet

Till det internationella arbetet hör också SKUT, Svenska kyrkan i Utlandet.

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.

Kyrka för fairtrade

Faritrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.