Hortlax kyrka

Hortlax kyrka är församlingens huvudkyrka. Den byggdes efter att Hortlax och de angränsande byarna bröt sig ut ur Piteå landsförsamling och bildade eget pastorat i början på 1900-talet. Kyrkan ligger på ”Kyrkmalmen”, en höjd mitt inne i samhället.

Adress

Olivvägen 19, 94432 Hortlax

Nybygge

Hortlax kyrka började byggas 1913 i samband med att Hortlax blev egen församling. Den stod färdig 1917 och invigdes den 16 juli samma år av biskop Olof Bergqvist. Kyrkan ritades av arkitekten Edvard Dahlbäck, Malmbäck, Byske och från 13 års ålder bosatt i Blåsmark. Hortlax kyrka är byggd som korskyrka av sten med vit puts på utsidan och uppfördes i en av jugendstil påverkad gotik.

Kyrkklockor

Den stora kyrkklockan bär inskriptionen: Lofven vår Gud i Folk, låten hans lof, vida hört varda. Ps 66:18, den lilla kyrkklockan Jer 22:29 och Luk 14:17.

Korfönstret

Korets stora kyrkfönster som visar julevangeliet målades av C.W. Pettersson år 1916. Kyrkan har renoverats vid två tillfällen, 1935 och 1972. Vid den senare renoveringen togs de ursprungliga utsmyckningarna av kyrkorummet fram igen.

 
Interiören

Kyrkans interiör har övervägande grön färg. Inventarierna som predikstolen och altarkorset med Kristusstatyn visar Kristus som segraren.

Orgeln

Idag har Hortlax kyrka en barockinspirerad orgel med 28 stämmor. Denna orgel är byggd av orgelbyggarna Grönlunds i Luleå och invigdes 1975.