Foto: Stefan Bergmark

Hortlax Gospel

Hortlax Gospel startades hösten 2014 och består av cirka 40 medlemmar mellan 17-65 år. Välkommen att vara med och sprida gospelglädjen!

Samarbete

Kören leds av Magdalena Johansson och Emma Bogren och är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och EFS i Hortlax.

Innan varje övning inleder vi med en andakt och sedan får vi dela det glada budskapet som gospeln är med sång och musik.  

Övning

Vi övar torsdagar ojämna veckor på Hortlax EFS klockan 19.00-21.00.  

Körledare och kontakt

Emma Bogren, 070-69 34 925 
emma.bogren@svenskakyrkan.se

Magdalena Johansson, 070-62 06 278