Foto: Albin Hillert/Ikon

Gudstjänster

Vi vill att församlingens gudstjänster och mässor ska ge kraft åt en ny vecka till besökaren.

Hortlaxmässan

Vi firar Hortlaxmässan som ett tecken på att vi är en kropp. Den firas en gång i månaden tillsammans med EFS-kretsen.

Mässa

Hortlax församling firar nattvardsgudstjänster två söndagar i månaden. Antingen som mässa eller temamässa, till exempel sinnesromässa.

Gudstjänst

Ungefär en gång i månaden firar vi temagudstjänst med varierande inriktning. Gudstjänst är utan nattvard.

Hortlaxgården

Även på äldreboendet Hortlaxgården firas det gudstjänst, där i form av veckomässa en gång i månaden, annars andakt eller sångstund. Dessa samlingar sker i samverkan med EFS och Kustkyrkan.

Storhelger

Påsk- och gemenskapshelgen (första helgen i oktober) är välbesökta kyrkhelger då kyrkstugorna är bebodda. Dessa helger är i samverkan med EFS i Hortlaxkretsen. 

Samarbetskyrka Tallhedskyrkan

I Hortlax församling finns Tallhedskyrkan som är en samarbetskyrka med EFS Tallhedskyrkan. Se Tallhedskyrkans webbsida för vad som händer där.