Så här styrs Hortlax församling

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ med 17 ledamöter. Ledamöterna väljs i kyrkovalet. Kyrkofullmäktiges ordförande är Björn Lundberg . Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor som till exempel kyrkoavgiftens storlek och i församlingens policyfrågor. 

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse med åtta ledamöter inklusive kyrkoherden som är självskriven ledamot. Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådets ordförande är Håkan Johansson. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ledningsgrupp

Beredning sker genom ledningsgruppen. Gruppen bereder ärenden inom ekonomi, fastigheter, personal och församlingsfrågor.

Revision

Revisorer gör oberoende granskning samt hjälper till med bland annat redovisning, bokföring och bokslut.