Foto: Carina Berglund

Församlingsinstruktion

En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2019 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval.