Foto: Ann-Katrin Persson/IKON

Fairtrade

Faritrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.

Du som konsument

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket.

Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Läs mer på:

www.fairtrade.se

Fairtrad diplomerade

Söndag den 19 oktober 2014 blev Hortlax församling den 101:a församlingen som diplomerades som Fairtrade. Sveriges Kristna Råds stiftsrepresentant var Mogens Amstrup Jacobsen som överlämnade ett diplom till församlingen.Vi är glada och stolta attkunna bjuda på Fairtradekaffe, te, choklad och fika i vår verksamhet. Allt för att hjälpa till att utrota fattigdomen i världen.