Foto: IKON

Besök

Omsorg i praktiken. Behöver du få tala med någon eller få ett besök i ditt hem?

Besöksgrupp

Den som är hembesökare får först delta i den studiecirkel där sekretessen poängteras noggrant. Vi vill finnas till för alla som av olika anledningar känner sig ensam och behöver någon att byta tankar och erfarenheter med. Kontakta diakonen om du önskar besök.

Hembesök

Diakonerna står tillgängliga för samtal per telefon. Kan även göra hembesök vid till exempelvis sjukskrivningar, kriser av olika slag, ensamhet och vård i livets slutskede. Diakonerna har samarbete med Distriktsvården, Hemtjänsten och Hortlaxgården. Kontakta någon av oss om du har någon anhörig som vill ha hembesök.

Kontakt

Ingela Öberg, diakon
0911-787 94
ingela.oberg@svenskakyrkan.se

Marie Wennberg, diakoniassistent
0911-787 98
marie.b.wennberg@svenskakyrkan.se