Begravningsombud i Piteå

Information för dig som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudet ska ta tillvara intressen kring begravning hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länstyrelsen förordnar ett ombud som ska granska hur begravningsverksamhetens huvudman, Svenska kyrkan, tillvaratar intressen hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Det innebär att begravningsombudet ska känna till hur begravningsverksamheten är organiserad och hur det går till för de som inte är med i Svenska kyrkan.

Piteå kommuns begravningsombud heter Maria Holmquist Ek.

Du kan prata med henne om du har funderingar på hur begravningar utanför Svenska kyrkan går till.

Ta reda på önskemål om begravningar

Ombudet ska ta reda på vilka önskemål om begravningsverksamheten som kan finnas hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Om ombudet bedömer att det inte finns önskemål som behöver ordnas lägger hon förslag om det till Svenska kyrkan.

Begravningsombudet ska också yttra sig till Kammarkollegiet över förslag till begravningsavgift.

Du kan läsa mer om begravningsombudets uppgifter i §49 i begravningsförordningen.

Kontakt

Maria Holmquist Ek

070-602 18 86

maria.holmqvistek@pitea.se