Foto: Lina Eriksson/Ikon

Begravningar och kyrkogård

Här kan du läsa hur arbetet på kyrkogården fortlöper.

Inför en begravning

En kyrklig begravning kan vara en värdig avslutning på en människas liv och en möjlighet till tröst och hopp inför döden

Begravningar

Alla församlingar inom Svenska kyrkan har en egen skrivelse om begravningar. Här kan du läsa vad som står i Hortlax församlings begravningsinstruktion och riktlinjer för begravningsverksamheten.

Gravskötselavtal

Du kan teckna både 3-åriga och 10-åriga gravskötselavtal på kyrkogården i Hortlax församling. Läs mer om priser och hur du tecknar avtalen.

Begravningsombud i Piteå

Hur fungerar det med begravningar för dig som inte tillhör Svenska kyrkan? Läs mer om alternativen här.

Hortlax kyrkogård

Hortlax kyrkogård består av både kistgravar, minneslund, askgravlund och urnlund.

Säkerhetskontroll

För kyrkogårdsarbetarna och anhöriga ses säkerheten över av gravstenar så de inte faller och någon kommer till skada.

Gravägare sökes

Är du gravrättsinnehavare på kyrkogården i Hortlax? Just nu söker vi anhöriga till gravarna.

Kyrkogårdsutvidgning påbörjad

Nu är den inplanerade kyrkogårdsutvidgningen påbörjad, för att säkerställa tillgången av gravplatser på Hortlax kyrkogård. Projektet kommer att pågå under två år och beräknas stå klart hösten 2023. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar!

Personuppgifter i begravningsverksamheten

Här kan du ladda ner information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten.

Ladda ner dokumentet här.