Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn

I församlingen finns bland annat öppet hus för daglediga föräldrar och barn, miniorer, juniorer, här händer det och barnkörer.

Öppet hus

En öppen verksamhet för stora och små, föräldralediga mammor och pappor med sina barn. Vi träffs en gång i veckan, har andakt med sångsamling, pyssel och lek. Enkel kräm och smörgåslunch serveras till självkostnadspris. Ett bra tillfälle för samtal med andra vuxna .

Syftet med Öppet hus kan du läsa här.

 

Tider:
Blåsmark EFS, måndagar klockan 13.00-15.00 
Jävre kustkyrka, onsdagar klockan 9:30-12:00
Tallhedskyrkan, onsdagar klockan 9:30-13:00 Program ht 2019

Kontakt:
Karin Westerlund, 0911-787 91
Carina Berglund, 0911-787 89

Miniorer

I samarbete med EFS bedrivs miniorer i Tallhedskyrkan. Verksamheten riktar sig till barn från förskoleklass och lågstadiet.

Vår huvudsakliga aktivitet består av andakt, lekar och pyssel. Ibland bjuder vi in föräldrarna en kväll. Då fikar vi eller äter middag tillsammans. Vi firar också en familjegudstjänst tillsammans där barnen har övat in sånger och något drama. Under våren avslutar vi terminen med en övernattning. Program ht 19

Tider:
Tallhedskyrkan, onsdagar klockan 17:30-19:00 

Kontakt:
Carina Berglund, 0911-787 89

Här händer det för årskurs 2-4

En öppen grupp för lediga barn som vill fylla sin eftermiddag med gemenskap och aktiviteter tillsammans med andra. Hortlax församling samarbetar med Hortlax sport- och simhall, 34:ans fritids på Norrbyskolan samt Hortlax bibliotek. Vi träffas sex tisdagar under hösten och sex tisdagar under våren. Ett lätt mellanmål serveras. 

Tider:
Hortlax sporthall, tisdagar klockan 14.30-16.00

Kontakt:
Karin Westerlund, 0911-787 91

Juniorer för årskurs 4-6

Vi träffas torsdagar i direkt anslutning efter skoldagen. Vi börjar med ett mellanmål och sen blir det andakt innan aktiviteter av olika slag, till exempel: bakning för att bjuda grannarna, pyssel och utflykter. Ett dygnsläger under sportlovet. Program ht 19

Tider:
Tallhedskyrkan, torsdagar klockan 15.00-16.30

Kontakt:
Carina Berglund, 0911-787 89

Studiehjälp

För elever i mellanstadiet ordnas studiehjälp i Tallhedskyrkan och Malmgården med ideélla pensionerade lärare. Barnen får mellis och hjälp med läxor och inför prov.

Tider:
Tallhedskyrkan, måndagar klockan 14.30-16.00
Malmgården, tisdagar klockan 14.30-16.00

Kontakt:
Marie Wennberg, 0911-787 98

Barnkörer

Att sjunga är roligt tillsammans, man blir glad av glädjen sång och musik förmedlar. Tillsammans med Linnea Grahn som är ledare finns barnkören Stars i Tallhedskyrkan.

 

Tider:
Tisdagar klockan 18.00-18.30 Stars för 5 år till åk 3

 

Kontakt:
Linnea Grahn, 0911-787 87