Foto: Per-Olof Berggren

Ledsna gräsmattor på kyrkogården

Precis som på många andra håll i Västerbottens kustland gick den gångna vintern hårt åt gräsmattorna på Hörnefors kyrkogård. Arbetet med att åtgärda skadorna påbörjas under sensommaren och hösten.

Det är många parker och trädgårdar som har bruna och tråkiga gräsmattor i år. Så här i början av sommaren borde de vara gröna och fina men istället har de stora områden där gräset är helt dött.

– Det ser ut så här utmed kusten där vi hade en vinter med omväxlande kyla och töväder som gav tjocka islager där det borde ha varit isolernade snö, säger Per-Olof Berggren, vaktmästare på Hörnefors kyrkogård.

Riktigt illa gick vintern åt de områden på kyrkogården som hade nylagt gräs förra sommaren, men även gamla gräsamattor har stora skador.

– På vissa områden har vi försökt så i nytt gräs och hoppas på att det ska ta sig men det mesta av arbetet med att restaurera gräsytorna får vänta till sensommaren och hösten. Under högsommaren brukar det vara för torrt för att så nytt gräs, konstaterar Per-Olof Berggren.

Vintern var också för tuff för många av de perenna växterna i den nya askgravlunden. Minst två tredjedelar av växterna dog och har tillfälligt fått ersättas av ettåriga sommarblommor.

De perenna växterna i den nyanlagda askgravlunden hade också svårt att överleva den gångna vintern.