Blomsteräng ska ge större biologisk mångfald

På prov har en del av en tidigare gräsyta på Hörnefors kyrkogård gjorts om till en blommande äng. Något både besökare och insekter kommer kunna glädja sig åt redan nästa sommar.

Tanken på att anlägga en blomsteräng på kyrkogården i Hörnefors väcktes för några år sedan i samband med församlingens miljödiplomeringsarbete.

– Förhoppningen är att det ska bli en vacker äng som ger rum åt många olika sorters blommande växter och därmed också blir en bra miljö för många olika sorters insekter, säger Per-Olof Berggren, vaktmästare på Hörnefors kyrkogård.

Han berättar att den just nu 100 kvadratmeter stora ängen kommer att slås en gång varje sommar, någon gång under juli månad.

– När växtligheten slagist kommer den att få ligga kvar tills den torkat och släppt ifrån sig sina frön. Det gör att ängen förnyar sig själv, säger Per-Olof.

Efter tre år ska ängen vara helt etablerad och inte behöva stödsås igen.

Blommor på den nya ängen

Den fröblandning som använts vid anläggningen av ängen på Hörnefors kyrkogård