Brukskyrkan

Hörnefors äldsta kyrka har anor tillbaka till 1796 men används numera bara sommartid. Kyrkan ägs av Stiftelsen Hörnefors bruk och är en populär vigselkyrka.

Brukskyrkan ligger naturskönt nära Hörneån i norra delen av Hörnefors. Kyrkan uppfördes redan 1796 av ägarna till Hörnefors bruk och invigdes året därefter. Den ingick i den gamla bruksmiljön med smedja och statarlänga. Kyrkan såg då ganska annorlund ut och mycket talar för att den monterades ner och byggdes upp med sin nyvarande grundform omkring 1820.

Dagens utseende fick kyrkan 1850 när tornet samt utbyggnaden i öster uppfördes. Sedan dess har mycket lite förändrats. Invändigt är väggarna precis som då klädda med liggande brädpanel och målade med vit limfärg. Altaret är runt med ett enkelt kors som altarprydnad. En raritet i inredningen är lampkronan från anrika Strömbäcks glasbruk.

Redan 1908 när Rosornas kyrka invigdes slutade Brukskyrkan att vara församlingskyrka och den ägs idag av Stiftelsen Hörnefors bruk. Men trots det används den fortfarande för dop, vigslar och gudstjänster sommartid.