Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andakter på äldreboenden

Alla har inte möjlighet att komma till kyrkan - då får kyrkan komma till dig.

I Hörnefors församling håller vi regelbundet andakter och sångstunder på äldreboendena Astridgården och Solgården. Det är tillfällen till gudstjänst för dem som inte längre orkar eller kan komma till kyrkan. Men även du som inte bor på äldreboende är välkommen till samlingarna.

Vill du fira mässa är du välkommen att kontakta oss, vi kommer gärna även på andra dagar än onsdagar.

Solgården, onsdagar jämna veckor 13.30

Astridgården, onsdagar udda veckor 13.30

Kontaktperson

Ingela Eriksson

Ingela Eriksson

Hörnefors församling

Församlingssekreterare, Diakoniassistent