Verksamheter

Kyrkcafé

Välkommen till ett café för daglediga, pensionärer och andra vuxna

Pilgrimsvandra

Höörs församling erbjuder pilgrimsvandringar av olika karaktär

Promenadgrupp

Vill du träffas och prata men göra det på ett så säkert sätt som möjligt? Då kan du promenera med oss!

Församlingskåren

Höörs församlingskår är en öppen kristen gemenskap i Höörs församling som träffas till föredrag, studiecirkel, samtal, fika, utfärder, gudstjänster, film, sång och musik. Du når oss även på Facebook: http://www.facebook.com/groups/hoorsforsamlingskar