Meny

Tjörnarps kyrka

Tjörnarps kyrka invigdes 1864. Den är nu uppförd i guldockra putsad gråsten efter ritning av arkitekt J F Åbom (som bland annat ritat Södra teatern och Berns salonger i Stockholm). När den nuvarande kyrkan byggts, revs den gamla kyrkan (från 1100-talet; ruiner finns bevarade på gamla kyrkplatsen ca 300 meter från dagens kyrka).

Dopfunten, från 1100-talet, härstammar från en gamla kyrkan. Den är utförd i sandsten och har så kallat palmettmönster. Skålen är ornerad med repstavar och rundbågsfris. Dopfatet, i mässing, är ett drivet och putsat arbete från början av 1600-talet.

Altartavlan uppsattes 1933 och är en kopia av en målning utförd av en tysk mästare.

Orgeln är från 1873 men ombyggd och förnyad 1955 av Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark. Den har 13 stämmor och två manualer.

Av kyrkklockorna, som kommer från gamla kyrkan, är lilla klockan gjuten 1775 och omgjuten 1864, medan stora klockan gjöts 1693 och blev omgjuten på 1770-talet.

Kormattan har skänkts av kyrkliga syföreningen. Den är utför av Hillevi Nilson-Kjellhard. 

Adress: Kyrkbyn 105, 243 71 Tjörnarp
Vägbeskrivning: Samhället ligger strax bredvid Rv 23, 1 mil norr om Höör. Kyrkan ca 1 km väster om samhället, vägskylt i norra delen av byn. 

Kyrkan är öppen helgdagar vid gudstjänster eller vardagar då personal finns på kyrkogården. För mer information om möjlighet att besöka kyrkan, ring församlingsexpeditionen 0413-220 95.