Foto: /IKON

Pilgrimsvandra

Höörs församling erbjuder pilgrimsvandringar av olika karaktär

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring brukar kopplas till bibliska platser i det heliga landet, vallfärd. Jesu efterföljare berättade tidigt historien om hans lidande, död och uppståndelse. När sedan pilgrimerna kom till Jerusalem ville de gärna se de platser där Jesus varit. Dessa platser blev viktiga och sågs som en helig förbindelse med Jesus.

Från början ville pilgrimerna följa Jesu fotspår på vägen till korset. När det sedan inte blev möjligt att pilgrimsvandra till det heliga landet så började även pilgrimsvandringar att gå till de platser som kunde associeras till platser som hade anknytning till dels lärjungarna men även att man började kopiera de stationer som ingick i korsvägen.

I Höörs församling så erbjuder vi pilgrimsvandringar där vi får gå i fotspår. Vi går till platser, ofta våra kyrkor, där vi får möjlighet att begrunda våra liv. Allt i ljuset av den kristna tron och bibelns berättelser. Vår utgångspunkt är ofta dopet.

Till våra vandringar är alla välkomna, oavsett bakgrund och erfarenhet.

Våra vandringar sker ofta på lördagar som en påminnelse om att vi är på väg till söndagens gudstjänst.

 

Per-Anders Josenby

Höörs församling

Komminister