Foto: /IKON

Pilgrimsvandra

Höörs församling erbjuder pilgrimsvandringar av olika karaktär

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring brukar kopplas till bibliska platser i det heliga landet, vallfärd. Jesu efterföljare berättade tidigt historien om hans lidande, död och uppståndelse. När sedan pilgrimerna kom till Jerusalem ville de gärna se de platser där Jesus varit. Dessa platser blev viktiga och sågs som en helig förbindelse med Jesus.

Från början ville pilgrimerna följa Jesu fotspår på vägen till korset. När det sedan inte blev möjligt att pilgrimsvandra till det heliga landet så började även pilgrimsvandringar att gå till de platser som kunde associeras till platser som hade anknytning till dels lärjungarna men även att man började kopiera de stationer som ingick i korsvägen.

I Höörs församling så erbjuder vi pilgrimsvandringar där vi får gå i fotspår. Vi går till platser, ofta våra kyrkor, där vi får möjlighet att begrunda våra liv. Allt i ljuset av den kristna tron och bibelns berättelser. Vår utgångspunkt är ofta dopet.

Till våra vandringar är alla välkomna, oavsett bakgrund och erfarenhet.

Våra vandringar sker ofta på lördagar som en påminnelse om att vi är på väg till söndagens gudstjänst.

 

 

Vandringar våren 2021 - Anmälan krävs!

Lördag 15/5 

En vandring i olika traditioner med temat: ”Synd, Förlåtelse och Upprättelse”. 

Start ifrån Höörs kyrka kl 08.00 och avslutas med andakt i Hallaröds kyrka kl.17.00

Förhandsbokning. Sker via telefon till församlingsexpeditionen i Höör 0413-22095 senast fredag den 14/5 kl.13.00.

Ansvarig: PA Josenby

 

Tisdag 8/6

Ekumenisk vandring på Hälsans stig med temat: ”Jesu bön, Må de alla bli ett”

Start kl. 18.00 vid Höörs kyrka. Avslutning kl. 20.30 Höörs kyrka

Ansvarig: PA Josenby, Svenska Kyrkan och Maria Johansson Equmeniakyrkan

 

Information inför vandringarna som ordnas av Höörs församling

Under rådande omständigheter så kan en vandring ställas in med kort varsel. Håll därför koll på församlingens hemsida.

Transporter till starten för vandringarna ordnas av vandraren själv. Återtransport till utgångspunkten för vandringen ordnas av Höörs församling utan kostnad för deltagaren.

Mat och dryck ordnas av deltagaren själv. Vandraren ombeds att ta med egen handsprit.

Vid minsta symptom så stanna hemma.

 Frågor kan ställas till: per-anders.josenby@svenskakyrkan.se

Vandra på egen hand

Det finns möjlighet att vandra från Frihetens kapell vid stiftsgården Åkersberg. Målet är S:t Olofs källa och Hallaröds kyrka. Du kan vandra leden när som helst under året (och åt andra hållet från Hallaröd till Höör). Karta på leden och mer information hittar du på följande länk: http://www.vandraimittskane.se/0/14/pilgrimsleden-hoor-hallarod/

Andra länkar till vandringar:

www.pilgrimsvagen.se

www.hoor.se/wp-content/uploads/kof_halsans_stig_karta.pdf

 

 

Per-Anders Josenby

Höörs församling

Komminister