Foto: /IKON

Pilgrimsvandra

Höörs församling erbjuder pilgrimsvandringar av olika karaktär

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring brukar kopplas till bibliska platser i det heliga landet, vallfärd. Jesu efterföljare berättade tidigt historien om hans lidande, död och uppståndelse. När sedan pilgrimerna kom till Jerusalem ville de gärna se de platser där Jesus varit. Dessa platser blev viktiga och sågs som en helig förbindelse med Jesus.

Från början ville pilgrimerna följa Jesu fotspår på vägen till korset. När det sedan inte blev möjligt att pilgrimsvandra till det heliga landet så började även pilgrimsvandringar att gå till de platser som kunde associeras till platser som hade anknytning till dels lärjungarna men även att man började kopiera de stationer som ingick i korsvägen.

I Höörs församling så erbjuder vi pilgrimsvandringar där vi får gå i fotspår. Vi går till platser, ofta våra kyrkor, där vi får möjlighet att begrunda våra liv. Allt i ljuset av den kristna tron och bibelns berättelser. Vår utgångspunkt är ofta dopet.

Till våra vandringar är alla välkomna, oavsett bakgrund och erfarenhet.

Våra vandringar sker ofta på lördagar som en påminnelse om att vi är på väg till söndagens gudstjänst.

 

Vandringar hösten 2021 

18/9

Vandring från Höörs kyrka till Munkarps kyrka.

Start kl 14 Höörs kyrka. Transport åter till Höör efteråt ordnas av församlingen.     

Tema: Människan som ett sakramentskåp.

 

9/10

Vandring från Norra Rörums prästgård till Hallaröds kyrka.

Start kl 9 från Norra Rörums prästgårds parkering.

Skördegudstjänst i Hallaröds kyrka kl 17. Transport åter efter till Norra Rörum.

Tema: Bön som gudstjänst.

 

6/11

Allhelgonavandring. Vi vandrar från Höörs kyrka till Klockarbacken. Vi går tillbaka över gamla kyrkogården till Höörs kyrka.

Tema: Vi stannar upp inför denna helgs texter

Start kl 13 Höörs kyrka.

 

8/12

Vandring i Adventstid. Vi går en bit på Hälsans stig.

Start från Höörs kyrka kl 19 efter mässan kl 18.30.  

Tema: Vandring med 4 stationer: Vi stannar upp och reflekterar över Advents texter.

 

Frågor kan ställas till: per-anders.josenby@svenskakyrkan.se

Vandra på egen hand

Det finns möjlighet att vandra från Frihetens kapell vid stiftsgården Åkersberg. Målet är S:t Olofs källa och Hallaröds kyrka. Du kan vandra leden när som helst under året (och åt andra hållet från Hallaröd till Höör). Karta på leden och mer information hittar du på följande länk: http://www.vandraimittskane.se/0/14/pilgrimsleden-hoor-hallarod/

Andra länkar till vandringar:

www.pilgrimsvagen.se

www.hoor.se/wp-content/uploads/kof_halsans_stig_karta.pdf

 

 

Per-Anders Josenby

Höörs församling

Komminister