Norra Rörums kyrka

Norra Rörums kyrka är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka, byggd senast omkring år 1200. 

1782 tillkom en stor "nykyrka" åt söder. Ungefär vid samma tid byggdes ett kraftigt gravkor mitt norr avsett för ätterna Lillienberg och Stiernclou. Gravkorets övre våning var öppen inåt kyrkan och fungerade som s.k. herrskapskyrka (numera sakristia). Ca 1830 lades hela kyrkan under tunnvalv, och altaret flyttades från koret i öster till sin nuvarande plats mitt på norra väggen. En sakristia uppfördes också vi kyrkans norra vägg. 

Ett triumfkrucifix från 1500-talet pryder väggen över altaret. Den rikt smyckade gamla predikstolen med baldakin från 1606 har åter tagits i bruk. 

Kyrkans sandstensdopfunt är lika gammal som kyrkan. Tillhörande dopfat, med bebådelsen i relief, är från 1500-talet. 

Vid uppgången till predikstolen finns exempel på en äldre bänkinrednings dörrar samt fragment från en altaruppsats från 1590-talet. 

Kyrkan har alltid varit tornlös. Klockstapeln är sannolikt från 1700-talets början. I den finns två klockor upphängda, storklockan från 1707 och lillklockan från 1728 (båda gjutna hos Wetterholz i Malmö). Fram till våren 1976 ringdes de för hand. 

Adress: Hammarsväg 1, 243 92 Höör
Vägbeskrivning: Från Rv 23, 4 km N om Höör, avtagsväg västerut ca 8 km.

Kyrkan är öppen helgdagar vid gudstjänster eller vardagar då personal finns på kyrkogården.

För att veta när det är gudstjänst i kyrkan - se ”Vad händer i Höörs församling” på hemsidans förstasida.

För information ring församlingsexpeditionen 0413-220 95.