Foto: A Persson

Munkarps kyrka

Munkarps kyrka, invigd 1884, ersatte ortens medeltida kyrka, som revs 1883. På ödekyrkokgården i närheten finns ruinen av den gamla kyrkan kvar. Denna frilades 1922.  

Kyrkan har genomgått ett par större renoveringar. 1969 inreddes sakristian och bänkinredningen förnyades. 2004-2005 genomfördes såväl inre som yttre renoveringar och kyrkan fick sin nuvarande interiör.

Bandet till den medletida kyrkan finns kvar, inte minst genom dopfunten från 1100-talet och den vackra predikstolen från 1600-talet. Predikstolen är tillverkad av Jakob Kremberg.

Munkarps kyrka är en liten och vacker kyrka i vilken vi firar gudstjänst ungefär en söndag per månad.

Adress: Munkarp 506, 243 91 Höör
Vägbeskrivning: 7 km väster om Höör utmed riksväg 13.

Kyrkan är öppen helgdagar vid gudstjänster eller vardagar då personal finns på kyrkogården.

För att veta när det är gudstjänst i kyrkan - se ”Vad händer i Höörs församling” på hemsidans förstasida.

För information ring församlingsexpeditionen 0413-220 95.