Foto: Stock_Adobe_Karin

Kontakt

Välkommen att kontakta oss.

Gäller ditt ärende dop, vigsel och begravning, når du oss lättast via församlingsexpeditionen 0413-220 95.

P.g.a. ökad smittspridning så är församlingshemmet stängt till den 1 februari. Vi är i tjänst och kan nås på telefon.

EXPEDITIONENS ÖPPETTIDER

Besöksadress: Skolgatan 8, Höör

Postadress: Box 104, 243 22 Höör

hoor.forsamling@svenskakyrkan.se

Kvälls- och helgtid svarar präst eller diakon på tel 0413-29440 när möjlighet finns.

Nattetid finns jourhavande präst att tala med på telefon 112.

Expeditionens öppettider

FÖRSAMLINGSHEMMET I HÖÖR ÄR PGA SMITTSPRIDNING I KARANTÄN 

I nuläget har vi stängt huset till den 1 februari.

Vi är i tjänst och kan nås på telefon.

Måndag, tisdag och torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–13.00

Tel.nr: 0413-220 95

 

Husmor

Veronica Birkegård

Veronica Birkegård

Husmor

Mer om Veronica Birkegård

Uthyrning av församlingshemmet i Höör / Minnesstunder

Präster

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Kyrkoherde

Per-Anders Josenby

Komminister

Helen Hansen

Helen Hansen

Höörs församling

Komminister

Torbjörn Ram

Torbjörn Ram

Höörs församling

Komminister

Martin Wallén

Martin Wallén

Höörs församling

Pastorsadjunkt

Diakoni

Christina Lenander

Christina Lenander

Diakon

John Follin

John Follin

Diakoniassistent

Kansli

Marita "Mita" Johansson

Marita "Mita" Johansson

Expedition - Kyrkoskrivare

Annika  Dahl Bergh

Annika Dahl Bergh

Kyrkokamrer

Anders Andersson

Anders Andersson

Höörs församling

Ekonom

Musiker

Agnes Ström

Agnes Ström

Organist

Annie Hultstein

Organist

Jonna Svensson

Jonna Svensson

Höörs församling

Musiker

Församlingspedagoger

Fia Steimer

Fia Steimer

Församlingspedagog

Mer om Fia Steimer

Barn 0–13 år

Jens Sjögren

Jens Sjögren

Församlingspedagog

Mer om Jens Sjögren

Barn och ungdomar 14 år –

Barnledare

Eva Karlsson

Eva Karlsson

Barnledare

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Barnledare

Kerstin Blomqvist

Kerstin Blomqvist

Barn- och konfirmandledare

Kyrkogård

Fredrik Göransson

Fredrik Göransson

Kyrkogårdschef

Kyrkvaktmästare

Maria "Mia" Holmqvist

Maria "Mia" Holmqvist

Höörs församling

Kyrkvaktmästare/Fastighetsskötare

Kateryn "Kathy" Pendola Jönsson

Kateryn "Kathy" Pendola Jönsson

Höörs församling

Kyrkvaktmästare/Lokalvårdare

Camilla Becker Jeppsson

Höörs församling

Kyrkvaktmästare / Fastighetsskötare

Lokalvård

Eva Friberg

Eva Friberg

Höörs församling

Lokalvårdare

Fastighetsförvaltning

Nils Stave

Nils Stave

Höörs församling

Fastighetsförvaltare

Oss träffar du på våra kyrkogårdar: 

Karin Sunde Persson, Ingalill Servin, Britt-Marie Molin
Birgitta Norrgård, Oliver Nilsson
Onny Sandberg, Jimmy Kristoffersson. Lars Holm
Bodil Kinberg, Andréas Nilsson, Marie Engman

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för att granska att församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Höör heter ombudet Suad Korlat, 0413-231 68 eller 0733-22 01 99.

Dataskyddsombud

I Höörs församling är Marita Johansson dataskyddsombud, tel 0413-220 95