Meny

Kontakt

Välkommen att kontakta oss.

Gäller ditt ärende dop, vigsel och begravning, når du oss lättast via församlingsexpeditionen 0413-220 95.

Besöksadress: Skolgatan 8, Höör

Postadress: Box 104, 243 22 Höör

hoor.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionens öppettider

Måndag, tisdag och torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–13.00

Tel.nr: 0413-220 95

 

Husmor

Veronica Birkegård

Husmor

Mer om Veronica Birkegård

Uthyrning av församlingshemmet i Höör / Minnesstunder

Präster

Mikael Johansson

Kyrkoherde

Per-Anders Josenby

Komminister

Helen Hansen

Höörs församling

Komminister

Torbjörn Ram

Höörs församling

Komminister

Martin Wallén

Höörs församling

Pastorsadjunkt

Diakoni

Christina Lenander

Diakon

John Follin

Diakoniassistent

Kansli

Marita "Mita" Johansson

Expedition - Kyrkoskrivare

Annika Dahl Bergh

Kyrkokamrer

Anders Andersson

Höörs församling

Ekonom

Musiker

Agnes Ström

Organist

Annie Hultstein

Organist

Jonna Svensson

Höörs församling

Musiker

Församlingspedagoger

Fia Steimer

Församlingspedagog

Mer om Fia Steimer

Barn 0–13 år

Jens Sjögren

Församlingspedagog

Mer om Jens Sjögren

Barn och ungdomar 14 år –

Barnledare

Eva Karlsson

Barnledare

Susanne Andersson

Barnledare

Kerstin Blomqvist

Barn- och konfirmandledare

Kyrkogård

Fredrik Göransson

Kyrkogårdschef

Kyrkvaktmästare

Maria Holmqvist

Höörs församling

Kyrkvaktmästare/Fastighetsskötare

Fastighetsförvaltning

Nils Stave

Höörs församling

Fastighetsförvaltare

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för att granska att församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Höör heter ombudet Suad Korlat, 0413-231 68 eller 0733-22 01 99.

Dataskyddsombud

I Höörs församling är Marita Johansson dataskyddsombud, tel 0413-220 95