Foto: Stock_Adobe_Karin

Kontakt

Välkommen att kontakta oss.

Gäller ditt ärende dop, vigsel och begravning, når du oss lättast via församlingsexpeditionen 0413-220 95.

Postadress: Box 104, 243 22 Höör

hoor.forsamling@svenskakyrkan.se

Kvälls- och helgtid svarar präst eller diakon på tel 0413-29440 när möjlighet finns.

Nattetid finns jourhavande präst att tala med på telefon 112.

Expeditionens öppettider

Telefon: 0413-22095

Telefontider: måndag,tisdag,torsdag,fredag kl.09.00-13.00

Besöksadress: Skolgatan 8, 243 30 Höör

Postadress: Box 104, 243 22 Höör

 

www.svenskakyrkan.se/hoor

hoor.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårdsexpedition


Adress: Box 104, 243 22 Höör
Telefon: 0413-219 33

Telefontider: Måndagar, Onsdagar, Fredagar kl. 10-12

Besöksadress: Åhusgatan 33, 243 30 Höör

hoor.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Arbetslaget på kyrkogården i Tjörnarp samt runt Höörs kyrka: Andreas, Marie, Birgitta och Peter. Jerker saknas på bilden.
Arbetslaget på kyrkogårdarna i Munkarp och Hallaröd: Mattias, Dave, Anna och Lennart.
Arbetslaget på kyrkogården i Norra Rörum: Maria, Onny, Jimmy och Ingalill. Nina saknas på bilden.

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för att granska att församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Höör heter ombudet Ulf Nordström  Tel: 0707-417055. nordstrom1945@gmail.com

Dataskyddsombud

I Höörs församling är Marita Johansson dataskyddsombud, tel 0413-220 95