Meny

Klockarebackens kapell

I november 1969 utlystes en allmän tävling om ett gravkapell i Höör. Hela 137 försalg hade lämnats in vid tävlingstidens slut den 23 februari 1970. I kyrkofullmäktige tog man beslutet att förslaget ”Via gränd” skulle förverkligas. Förslagsställarna till ”Via gränd” var arkitekt SAR Bernt Nyberg, medarbetare arkitekt Stefan Schulze och konstnär Mariana Manner.

Kapellet uppfördes i mörkt handslaget mangantegel från Helsingborgs tegelbruk. Väggarna är murade i löpförband med ½ stens förskjutning och med ljust fogbruk som delvis gneds ut över teglet, så kallad stenskurning.

Kapellet färdigställdes 1972 och invigdes samma år av biskop Martin Lindström.

Byggnadens organisation är tydlig och enkel, liksom materialbehandlingen. Ett fåtal material är utvalda och används konsekvent.

1984 installerades en åttastämmig piporgel byggd av Johannes Kunkel i Lund. 1981 uppfördes en monteringsbar klockstapel norr om kapellet. Den textila tavlan på rummets nordliga vägg av Lilian Erlström sattes upp 1987.

För mer information, se vår folder ”Klockarebackens kapell, Höör” som finns på expeditionen och på plats i kapellet.

Adress: Zieglersvägen 10, 243 30 Höör