Foto: A Persson

Hallaröds kyrka

S:t Olofskyrkan i Hallaröd uppfördes troligen i slutet av 1100-talet. Det ansenliga tornet med kraftiga strävpelare och metertjocka murar har byggts senare under medeltiden i försvarssyfte. Så småningom har också ett vapenhus tillbyggts åt söder och slutligen, 1833 en väldig nykyrka åt norr. 

Efter en omfattande restaurering 1953 har kyrkan återfått mycket av sin ursprungliga medeltidsprägel. I det senmedeltida korvalvet finns kalkmålningar utförda i sengotisk stil. Dessa upptäcktes och togs fram 1913. Bågfrisorneringen, som visar starkt släktskap med Vittskövlegruppens arbeten, torde vara från 1400-talets slut.

Bildframställningen i valvkapporna är sannolikt från 1597. Dessa enkla målningar anses tillhöra de yngsta bildsviterna i provinsen. Vid kyrkans invändiga kalkning år 2001 upptäcktes målningar i hela tornrummet; den senaste från 1700-talet. En liten sekvens av denna är framtagen och bevarad. Det anses unikt att kyrkan är målad under tre olika århundraden. 

Den medeltida liljefrisförsedda dopfunten, i sandsten, är väl bevarad. Dopfatet är från 1500-talet, ett drivet och putsat arbete med bebådelsen i bottenrelief. 

Altarpredikstolen i empirestil (från 1834) flyttades 1953 till nykyrkan. Den nya predikstolen är från 1953 och tillverkad efter äldre förebild. 

Flera av ekfigurerna i ett tidigare altarskåp från 1400-talet har kunnat återföras till kyrkan och finns numera uppsatta i det nuvarande altarskåpet. Dessutom finns en i ek utförd madonna. 

Triumfkrucifixet, troligtvis från 1200-talet, är målat i de liturgiska färgerna. Det förvarades under ett antal år på Lunds historiska museum för att 1985 återbördas till sin ursprungliga plats i Hallaröds kyrka. 

Vid renoveringen 1999 fick kyrkan en datorstyrd klimatanläggning och en högtalaranläggning med hörslinga. 

Ca 300 meter väster om kyrkan ligger S:t Olofskällan, som sannolikt är äldre än kyrkan. Sedan 1997 genomförs årligen organiserade pilgrimsvandringar från Höör till Hallaröd. Sedan 1976 firas S:t Olof den 29 juli.

Adress: Hallaröd 134, 243 97 Hallaröd
Vägbeskrivning: Riksväg 13 till Munkarp, därefter 4 km norrut.

Hallaröds kyrka är öppen varje dag under sommaren 8 - 18 till den 30/8. Under övrig tid är kyrkan öppen vid gudstjänster och då personal finns på kyrkogården.

För att veta när det är gudstjänst i kyrkan - se ”Vad händer i Höörs församling” på hemsidans förstasida.

För information ring församlingsexpeditionen 0413-220 95.