Meny

Församlingshem

Hyra av lokaler

Vi vill gärna att våra lokaler ska användas av församlingsborna när församlingens verksamhet inte pågår alla dagar i veckan. Behöver du en lokal för föreningsmöte, familjehögtid i samband med dop, konfirmation eller begravning eller annan familjehögtid går det bra att hyra våra församlingshem Munkarp, Hallaröd, Norra Rörum och Tjörnarp. Du får tillgång till en samlingslokal med plats för ca 70 gäster och kök. Städning, diskning och iordningställande sköter hyresgästen.

Bokning av Munkarp, Hallaröd, N Rörums och Tjörnarps föramlingshem görs på församlingsexpeditionen, 0413-220 95 säkrast kl 8.00–12.30.

Höörs församlingshems lilla och stora sal kan du hyra antingen som endast lokal eller lokal med kökspersonal. Detta gäller endast föreningsmöten, dop- och begravningskaffe och bokas hos församlingshemsvärdinna Veronica Birkegård, 0413-249 17.