Meny

Diakoni

Kyrkans utsträckta hand

Diakonal verksamhet kallas ibland för kyrkans sociala stöd i vardagen.

Vi arbetar med bland annat:

 • Samtal enskilt och i par.

 • Förlustbearbetning i grupp eller enskilt.
  För dig som behöver bearbeta dina förluster så anordnar vi en kurs/termin. Kursen består av åtta sammanhängande träffar och vi blir guidade genom en metod att bearbeta förluster med. Klicka här för att läsa mer om kursen. Kursansvariga är Christina Lenander (diakon), John Follin (diakoniassistent) och Helen Hansen (präst). 

 • Våffelträffar i samarbete med Höörs kommun i Munkarps, Norra Rörums och Tjörnarps församlingshem kl. 14.00-15.30. Våffla och kaffe 25kr. Alla önskas hjärtligt välkomna! För schema, klicka på rutan här nedan.

 • Seniorcaféet riktar sig till framförallt äldre och daglediga. Under caféet fikar vi, samtalar, sjunger och ibland blir vi gästade av något program. Pris: 20kr. 

 • Ekonomiskt stöd/bistånd till behövande inom församlingen.
  En gång/termin finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd via fondmedel. Kontakta våra diakoner för mer information samt datum.

 • Ungdomsdiakoni
  Diakonin arbetar mycket med barn och ungdomar, såväl enskilt som i grupp. Vi finns också som resurs i församlingens konfirmandarbete, tonårscafé samt föräldraträffar för konfirmandföräldrar.

 • Gemensamma födelsedagsfester
  För dig som fyller 80, 90, 95 eller 100 år anordnar vi gemensamma födelsedagsfester två gånger/år. Du får en personlig inbjudan och du är välkommen att ta med dig en anhörig utan kostnad. Under festen bjuder församlingen på lunch, musikprogram, kaffe och tårta!

 

Kyrkan finns också som medaktör i flera sammanhang:

Vänskapscafé på Kungshällan
En tisdag i månaden kl. 14.00-16.00 medverkar kyrkans diakoni med något program på Kungshällans vänskapscafé.
Tisdagarna som gäller HT19 är: 3/12
För mer info om Kungshällans vänskapscafé, klicka här.

Höörs Kommuns volontärutvecklingsarbete.

Vi finns med i ett nätverk för integrationsarbete tillsammans med Höörs kommun samt representanter från frivilligorganisationer.

Samarbete med det personliga ombudet i Höörs Kommun.

Hela människan
Vi samarbetar med Hela människan i Eslöv. Hela människan är en förening som arbetar med socialt arbete på kristen grund. I vår anordnar de föreläsningar tillsammans med Sensus studieförbund om alkoholism och drogberoende och en väg ut ur detta. För program, klicka här.

Christina Lenander

Diakon

John Follin

Diakoniassistent