Foto: /IKON

Diakoni

Kyrkans utsträckta hand

Diakonal verksamhet kallas ibland för kyrkans sociala stöd i vardagen.

Vi arbetar bland annat med:

 •  
 • Samtal enskilt och i par.

 • Förlustbearbetning i grupp eller enskilt.
  För dig som behöver bearbeta dina förluster så anordnar vi en kurs/termin. Kursen består av åtta sammanhängande träffar och vi blir guidade genom en metod att bearbeta förluster med. Klicka här för att läsa mer om kursen. Kursansvariga är Christina Lenander (diakon), John Follin (diakoniassistent) och Helen Hansen (präst). Anmälan till Christina eller Helen.

 • Kyrkcafé  Klicka på rutan nedan för mer information.

 •  
 • Ekonomiskt stöd/bistånd till behövande inom församlingen.
  Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd via fondmedel. Kontakta våra diakoner för mer information. 

 • Ungdomsdiakoni
  Diakonin arbetar mycket med barn och ungdomar, såväl enskilt som i grupp. Vi finns som resurs i församlingens konfirmandarbete, tonårscafé samt föräldraträffar för konfirmandföräldrar.

 • Gemensamma födelsedagsfester
  För dig som fyller 80, 90, 95 eller 100 år anordnar vi gemensamma födelsedagsfester två gånger/år. Du får en personlig inbjudan och du är välkommen att ta med dig en anhörig utan kostnad. Under festen bjuder församlingen på lunch, musikprogram, kaffe och tårta!

Kyrkan finns också som medaktör i flera sammanhang:

Vänskapscafé på Kungshällan pausar på grund av covid 19.
För mer info om Kungshällans vänskapscafé, klicka här.

Höörs Kommuns volontärutvecklingsarbete.

Vi finns med i ett nätverk för integrationsarbete tillsammans med Höörs kommun samt representanter från frivilligorganisationer.

Samarbete med det personliga ombudet i Höörs Kommun.

 

Församlingsutfärd

med gratisbuss till Sofiero i Helsingborg

Kyrkcafé

Välkommen till ett café för daglediga, pensionärer och andra vuxna

Powerträning för seniorer

Vill du komma igång med träning? Vill du träna tillsammans med andra under trevliga former? Aktivitet kan förebygga och motverka olika sjukdomar och förbättra hälsa och välmående.

Tonårscafé Tjörnarp

Tonårscaféet i Tjörnarp är en öppen och gratis mötesplats för unga människor. Kom och fika, slappa, spela pingis, läs läxor eller gå in i det tysta rummet för att bara vara.

Ideellt arbete är ett viktigt sätt att bidra.

Vill du ge av din tid och göra en insats för en medmänniska? Har du en speciell kompetens du vill bidra med? Göra besök hos någon ensam?

Vill du hjälpa till?

Allt fler människor hör av sig till Höörs församling med oro. Ibland  handlar det om en otrygg ekonomisk situation.