Foto: /IKON

Diakoni

Kyrkans utsträckta hand

Diakonal verksamhet kallas ibland för kyrkans sociala stöd i vardagen.

Vi arbetar bland annat med:

 • Samtal enskilt och i par.

 • Förlustbearbetning i grupp eller enskilt.
  För dig som behöver bearbeta dina förluster så anordnar vi en kurs/termin. Kursen består av åtta sammanhängande träffar och vi blir guidade genom en metod att bearbeta förluster med. Klicka här för att läsa mer om kursen. Kursansvariga är Christina Lenander (diakon), John Follin (diakoniassistent) och Helen Hansen (präst). Nästa kurs startar den 3 november kl. 18.00-20.00 i Hallaröds församlingshem. Anmälan till Christina eller Helen.

 • Kyrkcafé En stund med kaffe och kaka och ett enkelt program för daglediga. Vi sitter med stort mellanrum. Klicka på rutan nedan för mer information.
  Vi  pausar kyrkcaféerna från vecka 47.

 • Ekonomiskt stöd/bistånd till behövande inom församlingen.
  En gång/termin finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd via fondmedel. Nya ansökningsblanketter finns tillgängliga i mitten av september. Kontakta våra diakoner för mer information samt datum. 

 • Ungdomsdiakoni
  Diakonin arbetar mycket med barn och ungdomar, såväl enskilt som i grupp. Vi finns som resurs i församlingens konfirmandarbete, tonårscafé samt föräldraträffar för konfirmandföräldrar.

 • Gemensamma födelsedagsfester
  För dig som fyller 80, 90, 95 eller 100 år anordnar vi gemensamma födelsedagsfester två gånger/år. Du får en personlig inbjudan och du är välkommen att ta med dig en anhörig utan kostnad. Under festen bjuder församlingen på lunch, musikprogram, kaffe och tårta!

 

Kyrkan finns också som medaktör i flera sammanhang:

Vänskapscafé på Kungshällan pausar på grund av covid 19.
För mer info om Kungshällans vänskapscafé, klicka här.

Höörs Kommuns volontärutvecklingsarbete.

Vi finns med i ett nätverk för integrationsarbete tillsammans med Höörs kommun samt representanter från frivilligorganisationer.

Samarbete med det personliga ombudet i Höörs Kommun.

 

Christina Lenander

Christina Lenander

Diakon

John Follin

John Follin

Diakoniassistent