Meny

Barn- och familj

Vardagsandakter i Höörs kyrka för höstterminen 2020
En kort andakt med inriktning för barn med mycket sång, musik och drama.
Onsdag 23/9 kl. 14.00.
Måndag 12/10 kl. 9.00.
Torsdag 3/12 kl. 9.00.

Bibelutdelningsgudstjänst i Munkarps kyrka.
Höstens  bibelutdelningsgudstjänst är söndagen den 11 oktober kl. 9.30.
Anmälan: Inbjudan kommer att skickas ut.
Kontaktperson: Församlingspedagog Fia Steimer 0413–249 16 

Dopåtersamling i Höörs kyrka.
Höstens dopåtersamling är lördagen den 19 september kl. 9.30-11.00. Ingen anmälan.
Kontaktperson: Församlingspedagog Fia Steimer 0413-249 16

På grund av coronaviruset ställs följande verksamheter tillsvidare in:

* Babycaféet

* Söndagsskolan