Solbackakören

Vuxenkörer

Att sjunga tillsammans kan frigöra många endorfiner och vara en mötesplats att längta till.

Församlingens körer sjunger ofta i olika gudstjänster och är viktiga byggstenar i den kyrkliga verksamheten. Här hittar du information om de olika körerna, kontaktuppgifter till ledarna och diverse information om vad vi håller på med just nu!
   

Seaside Gospel

Seaside Gospel övar på tisdagkvällar kl 18-20 i Holmsunds kyrka. Kören framträder vid två tillfällen per termin.

Alla som vill vara med är välkomna! (Inget sångprov och ingen köravgift).

 

För mer info kontakta pastorsexpeditionen eller körledare Monica Selander. epost: monica.selander@svenskakyrkan.se

Seaside Gospel har en facebookgrupp.

 

Holmsunds kyrkokör

Kören övar varje onsdag klockan 19-21 i Holmsunds församlingssal. Vi fikar tillsammans varje gång.

Kyrkokören sjunger många olika typer av kyrkomusik, Bach, visor, gospel, väckelsesånger, sprillans nya o fräscha lika gärna som uråldrigt slitstarka. Vi sjunger för det mesta 4-stämmiga sånger.

Då och då gör vi någon resa och deltar också gärna i regionala kyrkosångshögtider på olika platser i Luleå stift, där man får sjunga ihop med 100-tals andra kyrkokörsångare.

De enda krav som finns är att du tycker om att sjunga och att du gärna gör det i olika gudstjänster/konserter under året. För mer info, kontakta Daniel eller kom direkt och prova på! Välkommen!

Körledare Daniel Gustavsson

Obbola kyrkokör

Obbola kyrkokör övar på torsdagar kl 18.30-20.30 i Obbola kyrka.
Vi vill gärna bli fler som sjunger och bidrar till musiken och gemenskapen i kyrkan.

Höststart 16 september

Kontakt: Ragnhild Hübsch Boman

Kan än

Kan Än är en sånggrupp som samlas en timme varannan vecka och sjunger från unisont till 3-stämmiga nya och gamla väckelse/läsarsånger. Några gånger per termin åker man sedan med prästerna och sjunger dessa sånger under andakterna på äldreboendena i församlingen. 

Ledare är Daniel Gustavsson