Vänförsamling i Thetford

Ett samarbete med likheter och skillnader som får oss att växa

 

Holmsunds församling är en del av den världsvida kyrkan och vi har syskon i Guds familj runt hela jorden. Vi vill utveckla vänskap med andra delar av den världsvida kyrkan och därför har vi en vänförsamling i Thetford. Vi har kommit överens om att lära känna varandra bättre, be för varandra och lära av varandra vad det är att vara kyrka i ett sekulariserat samhälle.

Thetford ligger ca 15 mil nordost om London och har ca 24 000 invånare. Staden har en rik historia som sträcker sig mer än 2000 år bakåt i tiden.

Här hittar du överenskommelsen om samarbete mellan Holmsunds församling och Thetford.

Digitala träffar

Återkommande hålls det digitala möten mellan församlingarna. Är du intresserad av att vara med? Anmäl dig här:

Informationsutbyte

Vill du få del av övrigt informationsutbyte som förmedlas från Thetford? Utbytet sköts av ideella i båda församlingarna. Anmäler dig här: