Uthyrningar

Födelsedagskalas, möten och evenemang? Samlingssalarna i våra kyrkor går att hyra.

Alla bokningar görs via församlingsexpeditionen:
tfn 090-70 61 00
epost: holmsund@svenskakyrkan.se

Regler för uthyrning av lokaler i Holmsunds och Obbola kyrka

 • Lokalen ska vara städad och återställd i ursprungligt skick vid uthyrningens sluttid. Undermålig städning debiteras med 500 kr.
 • Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkoherden, eller av denne delegerad person, har beslutat att församlingen ska vara medarrangör.
 • Industrikök i Holmsunds kyrka får inte användas vid uthyrningar pga gällande regelverk.
 • För kyrkotillhöriga gäller avgiftsfri nyttjande av lokalerna i direkt samband med förrättning (dop, begravning, vigsel).
 • Vid all uthyrning skall alkohol- och drogfrihet råda.
 • Vid dygnshyra för större högtider har man tillgång till lokalen från fredag kl 17.00 till söndag kl 11.00 (under förutsättning att församlingen inte har annan verksamhet inbokad).
 • Församlingens samverkansgrupper får vid sammanträden hyra lokalen utan kostnad. Detta gäller även tex föräldragrupp som deltagit i kyrkans öppna förskola och vill fortsätta träffas på egen hand. För föräldragrupper är det under förutsättning att församlingen får medverka med tex babysång.
 • Nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige får nyttja samlingssalarna utan kostnad i mån av plats.
 • Vid uthyrning av kyrkorummen i Obbola och Holmsunds kyrka till externa arrangörer får en entréavgift på högst 200 kr tas alt. en frivillig gåva till arrangören vid utgången.
 • Vid eventuell skada på lokal eller inventarier i samband med uthyrning debiteras den verkliga kostnaden för återställning och maximalt självrisken för försäkringsärendet.
 • Hyresgäster försäkrar själva eventuellt medtagna inventarier.
 • Nyttjas flera lokaler debiteras detta.

 

Kostnader vid uthyrning