Ungdom

Holmsunds församling bedriver olika typer av verksamhet och stöd för ungdomar.

Vi finns som stöd i skola, driver arbete tillsammans med andra lokala föreningar och har verksamhet där ungdomar kan hitta en plats i kyrkan och församlingen.