Ungdom

Holmsunds församling bedriver olika typer av verksamhet och stöd för ungdomar.

Vi finns som stöd i skola, driver arbete tillsammans med andra lokala föreningar och har verksamhet där ungdomar kan hitta en plats i kyrkan och församlingen.

Ungdomskvällar

Tisdagar i Obbola och måndagar i Holmsund, -välkomna!

Konfirmation

Här hittar du konfirmandernas redovisning 2021. Länkar finns också till de livesända konfirmationsgudstjänsterna under lördagen och söndagen 22-23 maj.

Unga ledare

Som ung ledare i församlingen lär du dig att vara en bra ledare, samtidigt som vi har det roligt tillsammans!

Skolnärvaro

I samverkan med skolan finns församlingen på högstadieskolorna i Holmsund och Obbola.

OMG

Svenska kyrkan har gjort en sajt där du kan ställa vilka frågor du vill om kyrkan, tro och Gud. Välkommen att testa!