Ungdom

Holmsunds församling bedriver olika typer av verksamhet och stöd för ungdomar.

Vi finns som stöd i skola, driver arbete tillsammans med andra lokala föreningar och har verksamhet där ungdomar kan hitta en plats i kyrkan och församlingen.

Thank God it's friday!

Ungdomskvällar en gång i månaden i Solbackakyrkan.

Ungdomskvällar i Obbola kyrka

Tisdagar från kl 18.00, -välkomna!

Konfirmation

Vårt konfirmationsupplägg innebär träffar i Holmsund/Obbola och en resa till Stockholm. Välkommen som konfirmand i Holmsunds församling!

Unga ledare

Som ung ledare i församlingen lär du dig att vara en bra ledare, samtidigt som vi har det roligt tillsammans!

Skolnärvaro

I samverkan med skolan finns församlingen på högstadieskolorna i Holmsund och Obbola.