Projektet diakonala utmaningar

Holmsunds församling har under åren 2017-2019 genomfört ett projekt för att utveckla diakonin och därigenom stärka den sociala hållbarheten i de orter vi verkar.

Centralt i projektet är den mötesplats ”Hållplatsen” och verksamhet som byggts upp i Holmsunds centrum. Där arbetar idag anställda, ideella och arbetstränande och skapar tillsammans med besökarna en miljö av gemenskap, omsorg och lärande, - ett sammanhang dit människor som inte ofta tar sig till kyrkan kommer. Projektet har medfört att människor i utanförskap hittat ett sammanhang, förtroendet för Svenska kyrkan har ökat och vi ser en ökning av ideellt engagemang inom diakonin.