Projektet diakonala utmaningar

Holmsunds församling har under åren 2017-2019 genomfört ett projekt för att utveckla diakonin och därigenom stärka den sociala hållbarheten i de orter vi verkar.

Centralt i projektet är den mötesplats ”Hållplatsen” och verksamhet som byggts upp i Holmsunds centrum. Där arbetar idag anställda, ideella och arbetstränande och skapar tillsammans med besökarna en miljö av gemenskap, omsorg och lärande, - ett sammanhang dit människor som inte ofta tar sig till kyrkan kommer. Projektet har medfört att människor i utanförskap hittat ett sammanhang, förtroendet för Svenska kyrkan har ökat och vi ser en ökning av ideellt engagemang inom diakonin.

Anneli Almqvist

Anneli Almqvist

Holmsunds församling

Diakon

Carina Wikman

Carina Wikman

Holmsunds församling

Kyrkoherde