Meny

Projektrapport och seminariedag

Holmsunds församling har under de två senaste åren genomfört ett projekt för att utveckla diakonin och därigenom stärka den sociala hållbarheten i de orter vi verkar.

Centralt i projektet är den mötesplats ”Hållplatsen” och verksamhet som byggts upp i Holmsunds centrum. Där arbetar idag anställda, ideella och arbetstränande och skapar tillsammans med besökarna en miljö av gemenskap, omsorg och lärande, - ett sammanhang dit människor som inte ofta tar sig till kyrkan kommer. Projektet har medfört att människor i utanförskap hittat ett sammanhang, förtroendet för Svenska kyrkan har ökat och vi ser en ökning av ideellt engagemang inom diakonin.

Seminariedag om projektet ”Diakonala utmaningar” den 14 november 2019.

Välkomna på denna dag då projektet presenteras och sammanfattas. Vi tittar på syfte, arbete, metod och resultat.

Kl 10: Välkomna och förmiddagsbön (församlingssalen i Holmsunds kyrka)
Kl 10.20 – 12 Presentation av slutrapporten (församlingssalen i Holmsunds kyrka)
Kl 12 – 13 Lunch (församlingssalen i Holmsunds kyrka)
Kl 13 – 14.20 Samtal i smågrupper samt sammanfattande avslutning (församlingssalen i Holmsunds kyrka)
14.30 – ca 15 Fika (Hållplatsen, Holmsunds centrum)

Anmälan och kostnad

Anmäl dig senast den 6 november genom att fylla i formuläret här nedan. Den församling du anger debiteras 100kr/per deltagare. Privatpersoner utan förtroendeuppdrag i församling deltar kostnadsfritt.

Anneli Almqvist

Anneli Almqvist

Holmsunds församling

Diakon, EFS-konsulent

Carina Wikman

Carina Wikman

Holmsunds församling

Kyrkoherde