POSK -Holmsunds församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK finns till för att ge kyrkligt engagerade en plattform för att ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan. POSK rekryterar sina kandidater oberoende av politisk uppfattning eller eventuellt medlemskap i politiskt parti.

Vi vill att Svenska kyrkan ska

  • vara en plats där alla kan finna gemenskap och växa i sin kristna tro
  • vara öppen för människors vilja till delaktighet och engagemang
  • ge barn och ungdomar en tydlig roll i församlingens arbete

I Holmsunds församling vill vi

  • att kyrkan är en synlig del av lokalsamhället, tex. genom aktiviteter på ”Hållplatsen” (Himmelska Fridens Torg) och i Obbola
  • att arbete med barn och unga prioriteras med aktiviteter som möter deras intresse
  • att kyrkans hjälpverksamhet (diakoni) fortsätter att vara ett prioriterat arbete
  • att församlingens resurser används på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt

Läs mer om oss här.

Våra kandidater till kyrkofullmäktige i Holmsunds församling 2021

Margareta Ekesryd, Holmsund
Anna Ramnemark Sjöström, Holmsund
Anna Öberg, Holmsund
Sven Ekesryd, Holmsund
Randi Linder, Holmsund
Conny Björklund, Obbola
Lennart Andersson, Holmsund
Else-Marie Jarl, Holmsund
Monica Björklund, Obbola
Ulf Thiger, Obbola
Doris Hällgren, Holmsund
Rolf Jarl, Holmsund
Anna Södergren, Obbola
Gunvor Strömberg, Holmsund
Marcus Bornemisza, Holmsund
IngMarie Westh, Obbola
Åsa Lindahl, Holmsund
Karin Andersson, Holmsund