Om församlingen

Här kan du läsa om den förtroendevalda organisationen, styrdokument mm.

Lokalförsörjningsplan i Holmsunds församling

Nu tar vi fram en plan för alla lokaler

Församlingsbladet

Församlingsbladet är en liten tidning om församlingens arbete i våra lokalsamhällen Holmsund och Obbola. Den delas ut till alla hushåll i församlingen fyra gånger per år och finns också att hämta i Holmsunds och Obbola kyrka.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen och personal

Förtroendevald organisation

Församligen styrs av förtroendevalda som väljs vid kyrkovalet var fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens riksdag. Sammanträden är öppna för allmänheten.

Kyrkorådet

Här kan du läsa de senaste protokollen och se vilka som sitter i kyrkorådet.

Hållbar utveckling

Holmsunds församling vill ta ansvar för skapelsen och vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer, och värna ekosystemen. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är det dokument som beskriver hur församlingen vill arbeta och vad man satsar på att utveckla inom de kommande åren. Denna version är framtagen i samarbete med anställda och förtroendevalda.

Ladda ner FIN.

Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet har beslutat om att alla församlingar, stift och kyrkan på nationell nivå ska genomföra en barnkonsekvensanalys innan ett beslut tas. 

Beslutet hänvisar bland annat till Barnkomventionens tredje artikel: 

Barnkonventionens artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som på något sätt berör barn och ungdomar. Innan en verksamhet fattar ett beslut behöver man undersöka/utreda hur barnen kan komma att påverkas och pröva vad som är barnens bästa.

Ladda nerHolmsunds församlings Barnkonsekvensanalys

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Holmsunds församlings begravningsombud heter Gunnar Viklund och kan kontaktas på tfn 073-0737383

Fondplaceringar

Holmsunds församling har valt att göra sina fondplaceringar i etiska fonder för att säkerställa att inga medel stöder oetiska verksamheter.