Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om församlingen

Här kan du läsa om vår vänförsamling, församlingsbladet och den förtroendevalda organisationen

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är det dokument som beskriver hur församlingen vill arbeta och vad man satsar på att utveckla inom de kommande åren. Denna version är framtagen i samarbete med anställda och förtroendevalda.

Ladda ner FIN.

Barnkonsekvensanalys

Kyrkomötet har beslutat om att alla församlingar, stift och kyrkan på nationell nivå ska genomföra en barnkonsekvensanalys innan ett beslut tas. 

Beslutet hänvisar bland annat till Barnkomventionens tredje artikel: 

Barnkonventionens artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som på något sätt berör barn och ungdomar. Innan en verksamhet fattar ett beslut behöver man undersöka/utreda hur barnen kan komma att påverkas och pröva vad som är barnens bästa.

Ladda nerHolmsunds församlings Barnkonsekvensanalys

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Holmsunds församlings begravningsombud heter Gunnar Viklund och kan kontaktas på tfn 073-0737383