Om församlingen

Här kan du läsa om den förtroendevalda organisationen, styrdokument mm.

Församlingsinstruktion 2023-2027 godkändes av Domkapitlet i Luleå stift under våren 2023 och ligger nu som grund för församlingens arbete de kommande åren.

Omvärldsanalys och Barnkonsekvensanalys gjordes 2022 och har varit ett underlag i arbetet med att ta fram Församlingsinstruktionen. Här kan du läsa mycket om i vilket sammanhang församlingen finns. 

Lokalförsörjningsplan i Holmsunds församling

Nu tar vi fram en plan för alla lokaler

Församlingsbladet

Församlingsbladet är en liten tidning om församlingens arbete i våra lokalsamhällen Holmsund och Obbola.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen och personal

Förtroendevald organisation

Församligen styrs av förtroendevalda som väljs vid kyrkovalet var fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 3 juni kl 18.30 i Obbola kyrka

Kyrkorådet

Här kan du läsa de senaste protokollen och se vilka som sitter i kyrkorådet.

Hållbar utveckling

Holmsunds församling vill ta ansvar för skapelsen och vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer, och värna ekosystemen. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat.

Fondplaceringar

Holmsunds församling har valt att göra sina fondplaceringar i etiska fonder för att säkerställa att inga medel stöder oetiska verksamheter.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Holmsunds församlings begravningsombud heter Britt-Marie Rosenqvist och kan kontaktas på tfn 070-39 45 472