Obbola kyrka

"Kyrkan mitt i byn."

Obbola kyrka ligger mitt mellan den gamla bydelen och den nyare industridelen av Obbola samhälle. Kyrkan är uppförd 1969.

Vill du hyra våra lokaler? Här hittar du regelverk och kostnader.

Kyrkan har ett rektangulärt plan och är byggd i tegel med rektangulära fönster och har ett brant sadeltak belagt med koppar. Kyrkan är sammanbyggd med en lägre församlingsdel. Invändigt är tegelväggarna vitmålade och golvet är av tegel. Taket i kyrkorummet är klätt med obehandlad träpanel och har synliga limträbalkar. Klockbocken är byggd i trä med spåntak. Kyrkans arkitekt är Georg Rudner.

Adressen till Obbola kyrka är Södra Obbolavägen 34, 913 42 OBBOLA. Hitta hit!

Vill du se hur det ser ut inne i kyrkan? Här hittar du en panoramafotografering, använd piltangenterna för att se dig runt!

Församlingssalen avnänds till dopkalas, middagar, kyrkkaffen och minnesstunder. i den ryms 50 personer.