Foto: Johanna Blom

Hållplatsens Foodbank en hjälp i livets mellanrum

Nyhet Publicerad Ändrad

"Jag skulle aldrig klara mig utan er, ni är mina änglar", sa en person som nyss fått en matlåda av personalen på Hållplatsen. Det diakonala arbetet i Holmsunds församling sker ofta i mellanrummen i människors liv. 

Det kan handla om att människor hamnat i en utsatt situation när de väntar på ett besked om framtiden, att en utredning ska bli klar eller funderar över hur man ska hantera en ny livssituation när förutsättningarna förändrats. 
      - Det diakonala arbetet handlar ofta om att stötta människor i utsatthet, det är vår uppgift som kyrka att möta människor där de är” säger diakon Anneli Almqvist.

Maten har som vi alla vet blivit dyrare och försörjningsstödet räcker inte alltid till i slutet av månaden. Pensionen kanske inte täcker alla omkostnader man har och ett läkarbesök eller inköp av medicin kan spräcka en människas budget. När det inte finns några marginaler går det heller inte att ha en buffert för oförutsedda utgifter och man har helt enkelt inte råd att lägga de sista pengarna på mat.

Men när livet utmanar finns det möjlighet att få olika typer av stöd på Hållplatsen, Holmsunds församlings verksamhetscafé som håller till i lokalen bredvid Coop i Holmsunds centrum. När caféet har öppet kan den som behöver också få mat, bröd, torrvaror, kläder, skor, hygienartiklar mm. Detta stöd kan göra stor skillnad i en människas liv och ge en känsla av att man klarar sig över helgen eller tills pengarna kommer. När det blir mat över från församlingens verksamheter går det till matlådor som delas ut på Hållplatsen.

Foto: Johanna Blom

Under två års tid har dessutom Skärgårdscaféet i Holmsund skänkt bröd som inte blivit sålt till Holmsunds församling. 
     
- Vi vill hjälpa människor och tycker att ni gör ett så bra jobb med att hålla igång Hållplatsen, säger Terese Karlsson. Det är ju svårt för oss att hjälpa direkt men då är ni en bra mellanhand. Vi tänker förstås också på hållbarheten, att vi vill minska matsvinnet, förklarar hon. 


När det blir matlådor över på restaurang Delisch så skänker de dem till verksamheten på Hållplatsen. 
   - Att slänga mat är ett sådant onödigt slöseri. Det känns fantastiskt roligt att kunna bidra med något, den lilla del som jag kan göra, säger Erika Holmberg. Församlingen gör en betydligt större insats och då känns det kul att vara en del av det. Det är toppen att det finns en verksamhet lokalt som sysslar med det här.

Foto: Johanna Blom

Holmsunds församlings diakonala verksamhet är bred och vår foodbank är en del av den. Syftet med den är att hjälpa människor som hamnat mellan stolarna och där andra stödfunktioner inte räcker till. Det sker inte istället för samhällets sociala skyddsnät utan ska finnas där när det krisar och de andra möjligheterna har uttömts. Det diakonala arbetet handlar också om att kommunicera med övriga aktörer i samhället, till exempel när någon av diakonerna följer med personer till möten med socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller sjukvården.

”Vi kan alla drabbas av psykisk ohälsa, fysiska sjukdomar, olyckor, arbetslöshet eller missbruk”

 

-Samhällets system är ibland lite för kantiga för hur en människas liv ändå kan se ut och då kan kyrkan också finnas där som stöd. Man kan till exempel vara inne i en långdragen process och då kan vi vara med och stötta under tiden. förklarar diakon Anneli Almqvist. Det kan vara svårt att förstå och navigera i en asylprocess, man kanske har en låg 
ersättning i sjukförsäkringen eller så behöver man hjälp när det inte finns några marginaler i försörjningsstödet. 

När det händer utmanande saker i livet kan det vara bra att veta om att kyrkan har lång erfarenhet av att möta människor i kris. I kyrkan är vi vana att möta människor genom hela livet med allt vad det kan innebära. 
     - Det är en kompetens som vi är stolta över och vill att fler ska få tillgång till. Vem som helst är välkommen att söka stöd, säger Anneli Almqvist.

Det diakonala arbetet bygger bland annat på Skapelseteologin; att vi alla är skapade och älskade av Gud, och på Hållplatsen betyder det att man arbetar efter värdegrunden ”Alla människors rätt till ett värdigt liv”. Detta är lätt att koppla till såväl evangeliet som WHO:s konvention om mänskliga rättigheter. Kyrkan är också en del av samhällets arbete för folkhälsa och då främst med arbetet kring den existentiella hälsan som innebär att ha en känsla av hälsa även då livet utmanar. 

- Det är också viktigt att vi hjälps åt att arbeta bort det stigma som ofta kopplas ihop med utsatthet, menar Anneli. Vi kan alla drabbas av psykisk ohälsa, fysiska sjukdomar, olyckor, arbetslöshet eller missbruk och när det händer är det lätt att förlora sin självkänsla och att självbilden förändras. Många upplever en känsla av skam och skuld som ofta är orimlig och de känslorna behöver vi bemöta och sätta i perspektiv. Vi behöver normalisera att utmaningar är en del av varje människas liv och inte ett misslyckande. 

- Om vi vågar prata om det som utmanar oss kan vi skapa bättre förutsättningar för att hantera det som är svårt, och kunna ta emot hjälp innan det har gått för långt. På Hållplatsen vill vi skapa ett samtalsklimat där vi kan dela det som är svårt och inte behöver bli dömda. 

Kyrkans diakonala arbete möjliggörs av medlemmar i Svenska kyrkan som betalar kyrkoavgift och tack vare de gåvor som kommer in till Diakonikassan. Församlingen arbetar också med att söka olika statsbidrag för att kunna fortsätta med matutdelningen på Hållplatsen. 

”Hållplatsen gjorde att jag valde att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan”.

 

Förutom detta ordnas olika insamlingar, till exempel loppisar, musikaftnar, församlingsaftnar och kollekter. Och utan våra ideella medarbetare skulle vi inte kunna göra allt det vi gör idag!

- I vårt arbete möts vi av en otrolig tacksamhet och många visar lättnad säger diakoniteamet. ”Ni förstår inte hur mycket det här betyder” sa en person som fick några matlådor och en påse bröd och en annan sa ”Hållplatsen gjorde att jag valde att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan”.

Text: Johanna Blom