Föreläsning med Gunnar Wetterberg

Nyhet Publicerad

Prästerna - Guds och folkets tjänare?  I föredraget berättar författaren och historikern om sin senaste bok.

Måndag 13 februari kl 17.00,  Q-ben, Storsjöhallen Holmsund, Fri entré

Gunnar Wetterberg är författare och historiker och känns igen från programmen Fråga Lund och På Spåret, som han vunnit två gånger tillsammans med Parisa Amiri.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Luleå Stiftshistoriska sällskap, Holmsunds församling, Sensus och Holmsunds bibliotek.

Tron har färgat människornas göranden under lång tid. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än tusen år. De var kungarnas hjälpredor och bildningens män i byarna. Wetterberg följer samspelet mellan bygderna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider?