Lovaktiviteter

Under skolornas lov ordnar vi olika verksamheter för barn och familj; utflykter, dagläger och flerdagarsläger.