Lovaktiviteter

Under skolornas lov ordnar vi olika verksamheter för barn och familj; utflykter, dagläger och flerdagarsläger.

Familjeläger

Varje sommar ordnar församlingen ett familjeläger -kom med din familj, oavsett hur den ser ut!

Dagläger

Under skolornas lov är du välkommen till kyrkans dagläger!

Pilgrimsbarn

Pilgrimsbarn är en aktivitet för barn åk 1-6 under skolloven