Läger och utflykter

Lite nu och då ordnar församlingen olika verksamheter för barn och familj; utflykter, dagläger, övernattningar och flerdagarsläger.

Familjeläger i Klippen, Hemavan

27-30 juni ordnar församlingen ett familjeläger -kom med din familj, oavsett hur den ser ut!

Dagläger

Under skolornas lov är du välkommen till kyrkans dagläger!

Äventyrarna

Tycker du om olika äventyr? Äventyrarna är för barn från åk 5 och uppåt.