Livsfrågor och tro?

Nu startar vi en samtalsgrupp för dig som är vuxen och vill mötas i frågor om livet.

Katekumenatet är en grupp där samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Vi lyssnar till varandras livsberättelser och samtalar om de frågor som är angelägna för just oss. Vi knyter detta till Biblens berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. 

Vilka vänder sig katekumenatet till?

Katekumenatet vänder sig till vuxna som som vill dela livets stora frågor med andra. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet. Om du inte är döpt eller inte är  konfirmerad kan dessa kvällar vara grunden till att du döps och/eller konfirmeras under påsknatten 2024.

När, var, hur?

Vi startar med en öppen Prova-på-kväll den 20 september kl 19.00 i Holmsunds kyrka. Vill man kan man komma redan 18.30 och fira veckomässa, men det är valfritt.

Kommande träffar ses vi kl.19.00 i Holmsunds kyrka, i rummet bakom läktaren. 

Ledare är Margareta Rehnberg, samt ”medvandrare” som varit deltagare tidigare år.

Höstens träffar

Onsdag 20/9  Uppstart del 1 - prova-på-kväll
Onsdag 27/9  Uppstart del 2, förväntningar 
Onsdag 4/10  Första livsberättelsen + tema   
Onsdag 18/10  Livsberättelse 2 + tema  
Onsdag 8/11   Livsberättelse 3 + inför välkomnandets gudstjänst 
Onsdag 22/11  kl 18.30 Välkomnandets gudstjänst

Onsdag 22/11 Livsberättelse 4 + tema 
Onsdag 6/12  Livsberättelse 5 + tema 
Onsdag 17/1 2024   Livsberättelse 6 + tema 
 
Under vårterminen blir det 8 träffar + 2-3 gudstjänster där vi är delaktiga, bland annat när det är askonsdagsmässa i Holmsunds kyrka och påsknattsmässa i Obbola kyrka. 

Hur ser en grupp ut?

En katekumenatsgrupp består av 4–10 personer, där deltagare, medvandrare och en samtalsledare ingår. 

Hur länge pågår katekumenatstiden?

Katekumenatsgruppen träffas vanligtvis i två terminer.